Pre-implantasyon Genetik Tarama

Pre-implantasyon Genetik Tarama

Pre-implantasyon genetik tarama ile kromozom bozukluklarının taranması transfer öncesinde genetik olarak sağlıklı embriyoların seçiminde kullanılan bir yöntemdir. Embriyolarında normalin üzerinde kromozom bozuklukları gelişen 40 yaşın üzerindeki hanımlarda, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında, tekrarlayan erken gebelik kayıplarında yada ileri derecede sperm bozukluğu tespit edilen erkeklerde bu yöntemin canlı doğum oranlarını yükseltebileceği düşünülmektedir.

Bu yöntem 8 hücreli embriyolarından alınan bir yada iki hücrede yapılan ve 8 ila 10 kromozomu kontrol edebilen genetik testlere dayanmaktadır. Bu aşamada alınan hücrelerin embryonun sonraki gelişimine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Çalışmalar pre-implantasyon genetik tarama ile yapılan tarama testlerinin en az 6 ila 8 iyi kalitede embriyo geliştiren çiftlerde gebelik şansını artırdığını daha az sayıda yada düşük kalitede embriyo geliştiren çiftlerde özellikle tedaviyi veren merkezin genel tüp bebek başarı oranları da düşükse gebelik şansını olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.

Tüp Bebek Tedavisinde Genetik Tanı ve Tarama ne zaman önerilir;

  • 3 kez tekrarlayan başarısız tüp bebek denemelerinden sonra mutlaka yaptırılmalıdır.
  • Ailede genetik problem taşıyan bir çocuk varsa mutlaka yaptırılmalıdır.
  • Biz klinik olarak, 35 yaşın üzerindeki tüm olgularda genetik tanı ve tarama öneriyoruz.

Pre-implantasyon Genetik Tanı

Pre-implantasyon Genetik Tanı Tüp bebek merkezlerinde artık insan embriyoları anne rahmine yerleştirilmeden kalıtsal-genetik hastalıklar açısından taranabilmektedir. Bu yöntemin adı ‘pre-implantasyon genetik tanı’ […]