Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Tüp Bebek Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Genel olarak açıklanamayan kısırlık vakalarında başvurulduğu gözlemlenen tüp bebek tedavisi; 6 aşamadan oluşan bir tedavidir. Tüp bebek tedavisinde ilk muayene aşamasından itibaren son aşama olan gebelik testinden alınan neticeye kadar yaklaşık olarak bir ay süreli bir tedavi işlemidir. Fakat çiftlere yapılan muayene ve laboratuvarda uygulanacak olan işlemler doğrultusunda tüp bebek tedavisinin süreci farklılık gösterir. En uzun süreye sahip olan tüp bebek tedavisi 1,5 ay; en kısa süreye sahip olan tüp bebek tedavisi ise yaklaşık olarak 15 ila 20 gün sürmektedir. Tüp bebek tedavisinde sadece iki aşamada baba adayına ihtiyaç duyulur. Tüm tüp bebek tedavisi aşamalarında anne adayı üzerine yoğunlaşılmaktadır.

Doğal yolla çocuk sahibi olamayan çiftler çocuk hayallerine kavuşmak için tüp bebek tedavisine başvurmaktadır. Ancak her çift tüp bebek tedavisinin uygulanabilmesi açısından uygun olmayabilir. Tüp bebek tedavisi yapılırken tedaviyi etkileyen faktörler kadar tüp bebek tedavisinin uygulanabilmesi durumunu da etkileyen faktörler bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisinin uygulanması konusunda etki eden faktörler kadına ya da erkeğe göre değişkenlik göstermektedir. Kadın ya da erkekte üreme hücreleri veya üreme organları ile ilgili rastlanan sorunlar tüp bebek tedavisinin uygulanabilmesi yönünde engel teşkil eden başlıca durumlardır.

Annelik ya da babalık duygusunu tatmak isteyen her çift arzu ettikleri çocuk hayalinin gerçekleşmesi adına tüp bebek tedavisinden destek almak isterler. Doktor seçimi yapmadan önce bazı mecralardan tüp bebek tedavisine dair bilgiler edinmek isterler. Yönelttikleri en önemli soruda tüp bebek tedavisi için uygun olup olmama durumları ile ilgilidir. Bu yazımızda çiftlerin merakla cevabını aradığı tüp bebek tedavisinin kimlere uygulanabildiği ile ilgili soruya yer verdik. Yazımızın devamında sadece tüp bebek tedavisi için uygunluk değil uygun olmama koşulları da bulunmaktadır.

Yardımcı üreme yöntemlerinden tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır?

• İnfertilite tanısı konulan kişilerde,

• Tüplerin her ikisi tıkalı olanlarda,

• Yumurta bozukluğu olanlarda,

• Menisinde sperm bulunmayan erkeklerde,

• Sperm kalitesi bozukluğu olan erkeklerde,

• İmmunolojik durumlarda,

• Servikal etkenler söz konusu ise,

• Cerrahi girişimlerle tüpleri alınanlarda,

• Sperm veya yumurta miktarında yetersizlik söz konusu ise,

• Yumurtalıkta kısırlığa neden teşkil eden kistlerin varlığı mevcut ise,

• Hormon bozukluğu halinde,

• Cinsel birleşme ile oluşan bazı problemlerde,

• Sperm hareketliliği konusunda sorun varsa,

• Sperm hücrelerinin şekil bozukluğu mevcut ise,

• Tekrarlanan gebelik kayıpları durumu yaşanıyor ise,

• Kadınlarda yaş ilerlemesi durumunda tüp bebek uygulaması yapılabilir.

Kimlere uygulandığı hakkında bilgi edindiğimiz tüp bebek tedavisi kimlere uygulanamaz?

• Sperm üretimi olmayan erkekler

• Yumurta üretimi işlevini kaybetmiş olan kadınlar,

• Menopoz evresine giren kadınlar

• Hormon düzeyleri bozuk olan kadınlar,

• Cerrahi operasyonlar sonucu rahmi alınmak zorunda kalınan kadınlarda tüp bebek uygulaması yapılamaz.

Tüp bebek tedavisine uygun koşullara sahip olan çiftlerde tüp bebek tedavisine başlandığında bu defa tedavinin başarılı neticelenmesi gerekli koşullar bulunmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarı oranını etkileyen çok sayıda değişken etken mevcuttur. Tüp bebek tedavisinde; uygulanan tekniğin, bebek bakımı başarısının, tecrübe sahibi personelin başarı oranındaki etkisi önemlidir. Ayrıca muayene ve randevu saatlerine sadık kalınması da tüp bebek tedavisinin başarısını da etkilemektedir. Tüp bebek tedavisi uygulanırken hekim tarafından önerisi yapılan bazı hususlar da neticede elde edilecek olan başarı için etkilidir.

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen koşullar ise;

• Tüp bebek tedavisine başlanacağı günden 3 gün öncesinden itibaren ve tedavi ardından 10 gün boyunca cinsel ilişkiye girilmemelidir.

• Tüp bebek tedavisini olumsuz yönde etkileyecek olan hamam, sauna gibi sıcak ve sigara tüketilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Bu tür ortamlarda bulunmak hem baba adayının sperm hem de anne adayının yumurta hücresinin sağlığını riske atar.

• Tüp bebek tedavisinden 3 ay öncesinden itibaren başlayarak yoğun egzersiz ve spora ara verilmelidir.

• Tüp bebek tedavisinden önce anne adayının perhiz uygulaması da sakıncalı bir durumdur.

Tüp bebek tedavisine etki eden faktörlerin doğru saptanması tüp bebek tedavisinin sonucunun başarılı olması yönünde önem teşkil etmektedir. Tüp bebek tedavisini olumsuz yönde etkileyen etkenler doğru analiz edilirse eğer ve analiz edilen bu etkenlere yönelik bir işlem yapılarak ortadan kaldırılması veya önlenmesi sağlanarak çiftlerin tüp bebek tedavisi sonucunda gebelik elde şansı artabilir.