Tüp Bebek Öncesi Histeroskopi / Laparoskopi Başarıyı Arttırır mı?

Tüp bebek tedavisi, kısırlık tedavi yöntemlerinde en başarılı yardımcı üreme yöntemi olarak kabul edilir. Tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden en önemlisi, çifte en uygun tedavi yöntemini planlamaktır. Gerekli olduğu durumlarda tedaviden önce laparoskopi ya da histereskopi uygulamak, tedavide başarı şansını arttırabilmektedir. Bununla birlikte hafif kısırlık vakalarında uygulanan laparoskopi ya da histereskopi yöntemlerinde tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyulmadan doğal yollarla gebelik sağlanabildiği de tespit edilmiştir.

Tüp bebek tedavisinde histeroskopi

Histereskopi, çoğunlukla muayenehane şartlarında uygulanmaktadır. Rahim içinin araştırılması için oldukça önemli bir tanı yöntemidir. Histereskopi sayesinde endometriumun kalınlığı ve embriyoyu kabul etme şansı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu yönteme alternatif olarak HSG ve 3 boyutlu ultrasonografi uygulanabilir.

Histeroskopi yöntemiyle koyulan tanılar; tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında rehber niteliğindedir. Rahim içi boşluğunda mevcut olan patolojiler, tüp bebek tedavisinde başarısızlığa yol açabilir. Histereskopi sayesinde, doğurganlık yetisi arttırabilir.

Tüp bebek tedavisi öncesinde histeroskopi endikasyonları

Kadının yaşı özellikle 35 ve üzerinde ise, anormal bir vajinal kanama söz konusu ise ve muayenede şüpheli durum ya da patolojiler tespit edilmiş ise rahim içi araştırma yapmak, tüp bebek tedavisinde başarı şansını arttıracaktır.

Şayet tüp bebek tedavilerinde 2 başarısız deneme geçirilmiş ise histereskopi yapılması oldukça önemlidir.
Tüp bebek tedavisinden önce uygulanan tedavi amaçlı histereskopi yöntemleri, kısırlık teşhisi sonrasında yapılabilir. Bu sayede rahim içinde bulunan polipler çıkarılabilir ve yapışıklıklar tedavi edilebilir.

Tüp bebek tedavisinde laparoskopi

Laparoskopi, genel anestezi altında uygulanmaktadır. Laparoskopi tanı amaçlı uygulanabileceği gibi genellikle tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Özellikle pelvik enfeksiyonlar, kısırlık sorunlarında tüplerin tedaviye olumsuz etkisi, HSG sonuçlarının anormal gelmesi sonucunda uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavisinde başarıyı sağlamak için, tedavi amaçlı kullanılacak olan laparoskopinin endikasyonları bulunmaktadır. Tüplerde sıvı birikimi bunlardan biridir. Tüplerde sıvı birikimi, tedavinin olumsuz etkilenmesine yol açacağı için laparoskopi uygulanması tedavide başarı şansını arttırabilir.

Tüp bebek tedavisi öncesinde laparoskopinin endikasyonları nelerdir?

  • Pelvik görünümü normal olan hastalara laparoskopi uygulanmamaktadır.
  • Laparoskopi, her kısırlık tedavisi gören hastaya rutin olarak uygulanmaz.
  • Tüplerde sıvı birikimi varsa laparoskopi uygulanabilir.
  • Şüpheli klinik belirti vermeyen, pelvik görünümü normal olan hastalarda, sebebi belli olmayan kısırlıkta laparoskopi uygulanmaz.
  • Patolojik pelvik bölge olması halinde, laparoskopi endikedir.