Tüp Bebek Tedavisinde SGK Desteği

Tüp Bebek Tedavisinde SGK Desteği

Tüp bebek tedavisi, çiftlerin maddi olarak zorlanabildiği bir süreçtir. Bu sebeple de tüp bebek tedavisine başvuramayan çiftler mevcuttur. Her 100 çiftten 15’i tüp bebek tedavisine ihtiyaç duyduğu için tüp bebek fiyatları birçok çifti ilgilendirmektedir. Tüp bebek tedavisi, en kısa tanımıyla anne ve baba adayından alınan üreme hücrelerinin laboratuar ortamında döllendirilmesi ve anne adayının rahmine transfer edilmesidir. Yeni yasalar sayesinde tüp bebek tedavisinin büyük bir kısmını SGK karşılamaktadır. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Çiftin evli olması, önceki evliliklerinden çocuklarının olmaması ve kadının 35 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

SGK desteği için gereken koşullar:

 • Yapılan tıbbi tedaviler sonucunda çiftin doğal yollarla bebek sahibi olamayacağı ve yalnızca yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olunabileceğine dair bir rapor,
 • Kadının 23 yaşını doldurmuş olması,
 • Kadının 40 yaşından gün almamış olması,
 • Tedavinin uygulanacağı merkezin SGK ile anlaşmalı olması,
 • En az beş senedir genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,
 • 3 yıl içerisinde diğer yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığının SGK ile anlaşma kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.
 • Tedavi sonucu anne adayının gebeliğe engel herhangi bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde ilk tedavi denemesinde: %30,
 • Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde ikinci tedavi denemesinde: % 25 oranında olmak üzere katılım payı alınır.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu düzenlemek gerekenler:

 • Kadının 2 adet fotoğrafı,
 • Kadının 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kadının 2 adet sağlık karnesinin fotokopisi,
 • Adres ve telefon bilgileri,
 • Tedavi sırasında kullanılan ilaçların reçetesi,
 • 3 adet farklı tarihlerde düzenlenmiş sperm sayısını belirtilen rapor,
 • 2 adet evlilik cüzdanı fotokopisi
 • Erkek ve kadın için nüfus kayıt örneği
 • SSK ve Bağ- Kur çalışanları için hizmet dökümü belgesi
 • SSK çalışanları için yeni tarihli vizite belgesi
 • Emekli Sandığı çalışanları için hizmet süresi belgesi

Tüp bebek sağlık kurulu raporu hangi kurumlarca düzenlenir?

Sağlık raporu, merkezde bulunan kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile üroloji kliğinde bulunan uzman hekimler tarafından oluşturulmaktadır. Bununla beraber oluşturulan raporlar, sağlık kurumları tarafından değerlendirilir.

Tüp bebek sağlık kurulu raporu şartları:

 • Çiftin en az 3 senedir evli olması,
 • Kadının yaşının 23 ve daha büyük olması,
 • Kadının 40 yaşından gün almamış olması,
 • Şayet ikinci evlilik ise, ilk evliliklerden çocuk olunmaması,
 • SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığına giriş yapılan 5 senelik sürede 900 gün prim olması,
 • Minimum 5 yıl önce Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığına giriş yapmış olmak
 • Son 90 gün aktif çalışıyor olmak.

Tüp bebek tedavisi ücretlerinin ne kadarı karşılanıyor?

 Tüp bebek tedavisi için gerekli koşulların yerine getirilmesi sonucunda, hastalar oldukça cüzi bir miktar ödemektedir. SGK ilaç masraflarının yaklaşık olarak %80’ini de karşılamaktadır.