Tüp Bebek Öncesi Yapılan Testler

Tüp Bebek Öncesi Yapılan Testler

Tüp Bebek Öncesi Yapılan Testler

Tüp bebek tedavisine başvurmadan önce kısırlık sorunu bulunan kadın ve erkek adaya çeşitli testler yapılmalıdır. Bu sayede kısırlık sorununa yol açan faktörler tespit edilebilir ve uygun tedavi prosedürüne karar verilir.

Bu amaçla, kadın ve erkek için bazı testler ve tetkikler yapılmaktadır. Bu sayede tüp bebek tedavisinin başarı şansı artacaktır.

 • Hazırlık aşaması:

Yapılan kan tetkikleri, kültürleri, histerosalpingografiyi (HSG), hormonal incelemeleri, doktor muayenesini, hemşire tarafından bilgilendirmeyi ve maliyet açıklamalarını içeren kısımdır. Bu testlerin tedaviye başlamadan önce tamamlanması oldukça önemlidir. Bu sayede sorunlar tedaviden önce tespit edilebilir ve uygun tedavinin başlaması ile tüp bebek tedavisinde başarı şansının arttırılması amaçlanır.

Kısırlık sorunu yaşayan çiftin doktorla görüşmeye geldiğinde bu testlerin tamamlanmış olması, zaman açısından avantajlı olacaktır. Erkeğe uygulanacak olan semen analizi öncesinde 3 günlük bir cinsel perhizde olması gerekmektedir. Bu sayede sperm sayısı açısından doğru sonuçlar elde edilebilecektir.

Doktor, tıbbi öyküyle ilgili tüm bilgileri değerlendirdikten sonra muayene aşamasına geçer. Anne adayının adet düzeni, adet sürecinin sancılı olup olmadığı, son adet tarihi, adet kanamasının durumu ve geçirilen enfeksiyonel hastalıklar açısından sorular sorulmaktadır.

Baba adayına ise geçirilmiş cinsel hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, ateşli hastalık geçirilip geçirilmediği, cerrahi operasyonlar ve kullanılan ilaçlar hakkında sorular sorulacaktır.

Bu sebeple  anne ve baba adayının tıbbi geçmişiyle ilgili belgeleri yanında bulundurması oldukça önemlidir. Bu sayede bazı tetkiklerin gereksiz tekrarı önlenebilecektir.

Tüp Bebek Tedavisi Testleri

Tüp bebek tedavisinden önce kadınlara uygulanan laboratuar testleri:

 • Bazal hormon testleri

FSH, LH, E2 (adetin 2. veya 3. günü), TSH, PRL ile gerekirse DHEAS, Total-Testosteron hormon testlerinin tüp bebek tedavisi öncesi yapılması önemlidir. Bu aşamada bazal FSH değerlerinin yüksek çıkması,  E2 değerinin 80 pg/ml üzerinde olması, yumurtalık rezervlerinin yetersiz olduğunu gösterebilir. Yumurtalık rezervlerinin düşük olması, hamilelik açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sonuçları bu şekilde çıkan anne adayları için kullanılacak ilaçların dozajları ya da sayısı farklı olabilir.

 • Histerosalpingografi (İlaçlı rahim filmi)

Tüp bebek tedavisi, tüplerle ilgili bir tedavi değildir. Anne adayının tüplerinin açık ya da kapalı olması tedavide başarı şansını etkilememektedir. Ancak çeşitli durumlarda tüplerdeki sıvı birikimi, tüp bebek tedavisinin başarısız olmasına yol açabilir. Bununla beraber rahim içinin düzenli olması da tüp bebek tedavisinin başarılı olması için gereklidir.

Rahim içerisinde yapışıklık olması, polip ya da miyom gibi yapılar, embriyo transferinin başarılı olmamasına yol açabilir. Bu aşamada, söz konusu sorunlar embriyonun rahim içinde sağlıklı bir şekilde gelişmesini engelleyecektir. Bunun neticesinde düşükler ya da tutunamama sorunları meydana gelebilir. Bu amaçla da tüp bebek tedavi öncesi, rahim içinin değerlendirilmesi ve tüplerin durumu hakkında bilgi edinmek için rahim filmi çekilebilir.

 • Transvaginal ultrason

Kadının adetinin 2. Ya da 3. Günü uygulanan  “bazal ultrason tetkiki” rahim ve yumurtalıklarının durumunun incelenmesi açısından oldukça önem teşkil etmektedir. Yapılan işlemde yumurtalık rezervlerinin durumu değerlendirilirken, kist ya da çikolata kisti gibi olumsuzluklar da tespit edilmektedir.

Rahimde miyom ya da polip gibi yapıların varlığı, rahim hacmi ve anatomik yapısı da ultrason ile incelenmektedir.

Tüp bebek tedavisine başvurmadan önce kadınlara uygulanan hormon testleri, transvaginal ultrason ve hsg veya ofis histeroskopi rutin olarak uygulanmaktadır. Ancak aşağıda belirtiler testler gerekli durumlarda istenmektedir.

Tüp Bebek Öncesi

 • HIV, Hbs Ag, Anti-HCV

Şüpheli durumlarda anne adayına HIV testi yapılabilmektedir. Bu sorunun tedavisi henüz mevcut değildir, hamileliğin oluşması durumunda bebeğe geçebilen bu virüs, tüp bebek tedavisinin gidişatını değiştirebilmektedir.

HbsAg ise Hepatit B taşıyıcılığı ortaya koymaktadır. Şayet anne adayı taşıyıcı ise; bebek dünyaya geldikten sonra Hepatit B aşısı ve Hepatit B serumu yapılmalıdır. Bu sayede bebek, “B tipi sarılık”tan korunmuş olur.

 • Kan grubu testi

Anne ve baba adayının kan gruplarının farklı olması yani negatif ve pozitif olması, kan uyuşmazlığı anlamına gelir. Bu aşamada da gebeliğin oluşması durumunda “Kan Uyuşmazlığı İğnesi (Anti D immunglobulin)” yapılmaktadır.

 • Rubella IgG

Rubella Ig G pozitifliği daha önceden kızamıkçık (rubella) enfeksiyonu geçirildiğini ortaya koyar.  Rubella Ig G negatif ise kızamıkçık açısından anne adayının risk grubunda olduğunu gösterir. Bu durumda anne adayına gebelikten önce bazı önlemler alınması önerilir. Kızamıkçık, hamilelik döneminde ortaya çıkarsa bebek açısından ciddi anomaliler meydana gelebilir. Bu durumda gebeliğin tahliyesi gerekebilir.

 • aPTT, PTT, INR, Protein S ve Protein C

Bu tetkiklerin, kanın pıhtılaşma faktörünü göstermektedir. Pıhtılaşma mekanizmasında meydana gelebilecek sorunlar ya da bozukluklar, hamileliğin düşükle neticelenmesine yol açabilir.Trombofilide aPTT, INR ve PTT gibi faktörler ile Protein S, Protein C düşmektedir.

 • Tam kan sayımı (hemogram)

Kansızlık sorunu ya da kanda trombositlerle ilgili bir sorunun olup olmadığını araştırmak için tam kan sayımı yapılabilmektedir.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce baba adayına yapılan testler

 • Semen analizi (Spermiogram)

Semen analizi, tüp bebek tedavisine başlayacak olan tüm erkek hastalara rutin olarak uygulanmaktadır. Semen analizi sonucunda sperm hücrelerinin yapısı, sayısı, morfolojik özellikleri, sperm hücrelerinin kalitesi ve yumurtayı dölleyebilme yetileri ortaya çıkarılır.

Erkeklere özel durumlarda uygulanan testler ise:

 • HIV, Hbs Ag, Anti-HCV
 • Kan grubu
 • Gerekirse, FSH, LH, T-Testosteron, PRL

Erkek hastalarda da kadınlardaki gibi FSH hormonu yüksek çıkarsa, düşük testis rezervi söz konusu olabilmektedir.

 • Ürolojik muayene

Özellikle sperm analizi sonucunda sperm sayısı düşük olan erkekler için sebep araştırma adına ürolojik muayene yapılması gerekebilir. Ürolojik muayene, kısırlık konusunda uzman bir ürolog tarafından yapılmaktadır.

 • Genetik inceleme (Kromozom analizi):

Azospermi” denilen semen içinde hiç spermin bulunmaması durumlarında erkeklerde genetik değerlendirme yapılmaktadır.